F-Kullen

Sjaunjas tionde kull föddes 3/3-2015


e. Lappe Tikko's Lasse

u. SEUCH FIUCH DKUCH DK V-14 C.I.B Sjaunjas Nokia


Fixa Första pris på utställning Prcd-PRA A HD A

Fido Cert på utställning Prcd-PRA A HD B

Frazze Prcd-PRA A HD A tyvärr avliden vid 2 års ålder i Lymfatisk leukemi

Filur CK på utställning Prcd-PRA A HD B

Frippe Prcd-PRA B

Frozty BIR på utställning Prcd-PRA B HD A


Sjaunjas Filur, Frippe och Frazze 6 månader på besök hos oss 30/8-15